Ja, det stemmer, Old El Paso feirer 50-årsjubileum i Norge i år!

Vi kom til Norge første gang i 1973, og har siden den gang vært opptatt av å sørge for at folk over hele landet nyter Tacofredag hver uke.

Vi er veldig stolte av alle middagsbordene vi har vært tilstede på opp gjennom årene, minnene vi har vært med på å skape, og sist men ikke minst; samtalene om hva som er din tacorekkefølge!

Fullstendige vilkår og betingelser

 1. Denne kampanjen er åpen for innbyggere i Norge som er fylt 18 år, med unntak av arrangørens ansatte, representanter og alle andre med en profesjonell tilknytning til denne kampanjen.
 2. Ingen kjøp er nødvendig, men internettilgang og en gyldig offentlig Instagram-, Facebook- eller TikTok-konto er påkrevd.
 3. Kampanjeperiode: Delta f.o.m. Kl. 00.01 29.09.23 – kl. 00.01 30.11.23. t.o.m. kl. 00.01 CEST 30. november 2023.
 4. Det er tre separate deltakerruter, med én delt premiepott. Slik deltar du:
  • Deltakerrute 1: Logg på Instagram-, Facebook- eller TikTok-kontoen din (eller opprett en gratis), finn et kampanjeinnlegg med Hanna-Martine, The Arman Show, Sultne Gutter, Cathrine Ditleff, Merete Gamst, Emilie Voe Nereng eller Charlotte Karlsen som deler sin Old El Paso-rekkefølge, og skriv inn din ideelle taco-rekkefølge i kommentarfeltet. Få med emneknaggen #mintacorekkefolge og tagg @oldelpasonorge for å bli med i premietrekningen.
  • Deltakerrute 2: Logg deg på Instagram- eller TikTok-kontoen din og del en video eller et bilde av din ideelle taco-rekkefølge i feeden eller historien din. Få med emneknaggen #mintacorekkefolge og tagg @oldelpasonorge for å bli med i premietrekningen.
  • Deltakerrute 3: Logg på Instagram- eller Facebook-kontoen din (eller opprett en gratis), besøk siden @oldelpasonorge (IG) / oldelpasonorge (FB), finn et kampanjeinnlegg med teksten «Vi feirer 50 år med den originale tacoen i Norge! #MinTacoRekkeFølge», og skriv inn din ideelle taco-rekkefølge i en kommentar under innlegget. Få med emneknaggen #mintacorekkefolge. På Instagram tagger du bare @oldelpasonorge for å delta.
 5. Maksimalt 1 bidrag er tillatt per deltakerrute i kampanjeperioden. Ingen enkeltperson kan vinne mer enn 1 premie.
 6. Profilen din må forbli offentlig i 4 uker etter slutten av kampanjeperioden for at du skal kunne bli kontaktet hvis du trekkes ut som vinner.
 7. Andre opplysninger om og vilkår for bidrag:
  • Deltakerne skal kun dele bilder eller videoer som ikke er i strid med eller bryter tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til eierskap, opphavsrett, varemerker, patenter, logoer, lisensrettigheter, personlige rettigheter eller annen immateriell eiendomsrett, eller andre krav i gjeldende lovverk.
 8. Premiene: Det kommer til å være totalt 10 vinnere. Hver vinner vil vinne 1 x ett års forsyning av Old El Paso-produkter og 1 x Old El Paso-pakke.
 9. Andre premieopplysninger:
  • Ett års forsyning av Old El Paso inneholder:
   • 18 x Taco Spice Mix 3 Pack
   • 52 x Flour Tortilla 10 inch
   • 52 x Tortilla Chips Chili
   • 52 x Taco Shells
   • 52 x Medium Taco Sauce
   • 52 x Taco Salsa Medium
  • Forsyningen vil bli levert til vinnerens hjemmeadresse i to omganger. Den første vil bli levert innen 28 dager etter at premien godtas, og den andre vil bli levert 6 måneder etter at den første forsyningen er levert.
  • Old El Paso-pakken inneholder:
   • 1 x tortillavarmer
   • 1 x tacoholder
   • 1 x T-skjorte med varemerket
   • 1 x genser med varemerket
   • 1 x par sokker med varemerket
   • 1 x forkle med varemerket
   • 1 x caps med varemerket
   • 1 x handlenett med varemerket
  • Pakken vil bli levert til vinnerens hjemmeadresse innen 28 dager etter at vedkommende har godtatt premien.
 10. Valg av vinner: 10 foreløpige vinnere blir tilfeldig valgt ut blant alle gyldige bidrag som mottas i kampanjeperioden. Premietrekningen vil bli utført innen 5 virkedager etter slutten av kampanjeperioden.
 11. ValgVarsling av vinneren: Foreløpige vinnere blir kontaktet via kontoen på sosiale medier som de brukte til å delta, innen 7 virkedager etter at vinnerne er valgt ut. De blir bedt om å oppgi bevis på identitet og på at de er kvalifisert. Rimelige anstrengelser vil bli gjort for å kontakte de foreløpige vinnerne. Når egnetheten av den foreløpige vinneren er bekreftet, blir vedkommende bekreftet som vinner. Dersom en foreløpig vinner ikke svarer på første kontakt innen 14 dager, forbeholder vi oss retten til å diskvalifisere denne deltakeren og tildele premien til en reserve valgt ut på samme måte. Reservevinnere kan ha mindre tid på seg til å svare.
 12. Aksept av premien: Varsling for å sørge for innfrielsen av en premie vil finne sted innen 28 dager etter at premien godtas. Hvis vinneren mot formodning ikke har mottatt kommunikasjon om innfrielsen av premien sin, må vinneren informere arrangøren ved å sende en e-post til OEPNorway.Social@genmills.com. Hvis vinneren ikke gjør dette, forbeholder arrangøren seg retten til å ikke utstede premien på nytt, etter eget skjønn.
 13. Moderering: Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise bidrag som etter arrangørens rimelige skjønn:
  • bryter vilkårene
  • har innhold som er krenkende, skadelig, støtende eller på annen måte er uegnet for publisering, inkludert med tanke på etnisitet, religion, opprinnelse eller kjønn, eller som kan speile negativt tilbake på arrangørens eller enhver merkevarepartners navn, omdømme eller goodwill
  • inneholder eller refererer til uautoriserte tredjepartsmerker eller henviser til tredjeparters navn, logoer og/eller varemerker
  • fremmer en politisk agenda.
 14. Arrangøren kan be om at vinnerne tar del i publisitet som oppstår som følge av kampanjen. Slik deltakelse skjer ut fra vinnerens skjønn og er ikke et vilkår for aksept av premien.
 15. Arrangøren tilstreber å gjennomføre en rettferdig og trygg kampanje og å forhindre misbruk og juks. Hvis din deltakelse ikke er i tråd med disse vilkårene, vil bidraget ditt (og eventuelt bidragene til dine tilknyttede aliaser) bli diskvalifisert. Eventuelle tildelte premier kan ugyldiggjøres og kan kreves tilbake, og arrangøren forbeholder seg retten til å stenge deg ute fra fremtidige kampanjer i en periode på minst 6 måneder. Arrangøren forbeholder seg derfor retten til når som helst å:
  • Via diverse metoder bekrefte hvorvidt deltakerne og/eller foreløpige vinnere kvalifiserer til å delta, ved å be om opplysningene den regner som rimelig nødvendig for dette formålet. Deltakelse eller en premie kan holdes tilbake inntil verifiseringen er fullført.
  • diskvalifisere bidrag som ikke kommer direkte fra personen som melder seg på kampanjen.
  • diskvalifisere bidrag via anonyme e-posttjenester slik som, men ikke begrenset til, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.
  • diskvalifisere massepåmeldinger fra enkeltpersoner, handels- eller forbrukergrupper eller tredjeparter, ufullstendige bidrag og bidrag sendt inn av makroer eller via andre automatiserte metoder.
  • Diskvalifisere oppføringer utover det maksimalt tillatte, eller de som bruker teknikker som «script», «brute force», flere SIM-kort for bidrag via tekstmelding, maskering av identitet ved å manipulere IP-adresser, bruker andre aliaser eller identiteter enn deres egne eller andre metoder.
  • diskvalifisere deltakere som tukler med påmeldingsprosessen.
  • diskvalifisere bidrag som på annen måte ikke innfrir kravene i disse vilkårene.
  • Avbryte, modifisere eller suspendere kampanjen dersom den ikke kan gjennomføres som planlagt av årsaker inkludert, men ikke begrenset til tukling, uautorisert inngripen, svindel, uærlighet, tekniske feil eller andre årsaker som er utenfor arrangørens kontroll og som fører til feil eller går ut over administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller den riktige gjennomføringen av denne kampanjen.
 16. Premiene kan ikke overdras eller byttes, og kan ikke løses inn i kontanter eller annen kompensasjon. Hvis en premie og/eller noe element av en premie av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, forbeholder arrangøren seg retten til etter eget skjønn å erstatte premien eller elementet av premien med noe annet av tilsvarende eller høyere verdi.
 17. Det tas ikke ansvar for bidrag som går tapt, blir forsinket, er ødelagt, skadet, feilsendt eller ufullstendige, eller som ikke kan leveres av tekniske, leveringsmessige eller andre årsaker. Bevis på innsending godtas ikke som bevis på mottak. Arrangøren garanterer ikke kontinuerlig eller sikker tilgang til Instagram, YouTube, Facebook og/eller TikTok.
 18. Denne kampanjen mottar på ingen måte sponsormidler, støtte eller administrativ hjelp av eller i tilknytning til Instagram, Facebook og/eller TikTok. Ved å delta gir du informasjonen din til arrangøren, og ikke til Instagram, Facebook og/eller TikTok. Instagram, Facebook og/eller TikTok er ikke ansvarlige for noe element i denne kampanjen.
 19. Arrangøren og dennes tilknyttede representanter og selskaper er ikke ansvarlige for eventuelle tap (inkludert, men ikke begrenset til, indirekte, spesielle eller følgesmessige tap eller tap av fortjeneste), utgifter eller skade som lides eller blir påført (uavhengig av om dette er et resultat av forsømmelse) i forbindelse med denne kampanjen (JS14131) eller ved å godta eller bruke en premie, med unntak av ansvar som av juridiske hensyn ikke kan fraskrives. Ingenting skal utelukke arrangørens erstatningsansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet fra dennes side.
 20. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for forsinkelser eller manglende oppfyllelse knyttet til å utføre sine plikter av årsaker slik som, men ikke begrenset til, force majeure, globale eller regionale epidemier eller pandemier, ugunstige værforhold, brann, industrikonflikter, krig, terroraktivitet, fiendtligheter, politisk uro, opprør, sivile opptøyer, pest eller andre naturkatastrofer, eller andre omstendigheter.
 21. Alle personopplysninger som oppgis i forbindelse med denne kampanjen, vil bli brukt til denne kampanjens formål av arrangøren og/eller en eventuell agent utnevnt av arrangøren, for å bidra til å gjennomføre kampanjen. De vil ikke bli oppgitt til en urelatert tredjepart, med mindre du har gitt samtykke til dette. Deltakernes personlige opplysninger blir håndtert i tråd med arrangørens personvernerklæring, som er tilgjengelig på https://www.generalmills.com/privacy-security/norway-norwegian-privacy-policy.
 22. Hvis noen del/deler i disse vilkårene og betingelsene ifølge en rettsavgjørelse er ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene, som vil fortsette med full kraft og virkning.
 23. Ved å delta anses du å ha samtykket til å være underlagt disse vilkårene og betingelsene.
 24. Ved eventuelle avvik mellom disse vilkårene og betingelsene og opplysningene i ethvert kampanjemateriale, skal disse vilkårene og betingelsene ha forrang.
 25. Disse vilkårene og betingelsene reguleres av norsk lov, og deres fortolkning og bruk skal være underlagt norsk domstolskompetanse.

Arrangør: General Mills International SARL, Avenue Reverdil 12-14, 1260 Nyon, Sveits